limpiar selección

Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar

imagen código serno descripción encapsulado marca Conectividad Core Core size (Bits) FLASH adicional (Bytes) I/O Memoria de programa (Bytes) Periféricos RAM (Bytes) Rango de Temperatura Serie Tipo de Memoria de programa VCC Velocidad
RCM3710 101-0675 15101010675 MODULO R3000A 256KF 128KR 31I/O 10BASET RABBIT 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC Ethernet 10Base-T R3000 8 1M 33 256K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC 128K -40 a +70ºC 3000 FLASH 4.75 - 5.25V 22MHz
RCM3750 101-1028 15101011028 MODULO R3000A 512KF 512KR 31I/O 10BASET RABBIT 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC Ethernet 10/100Base-T R3000 8 1M 33 512K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC 512K -40 a +70ºC 3000 FLASH 4.75 - 5.25V 22MHz
RCM4000 101-1094 15101011094 MODULO R4000 512KF 512KR 19I/O 32MNAND RABBIT 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10Base-T R4000 8 32M 22 512K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 8x12bit ADC RTC 512K 0 a +70°C 4000 FLASH 3.0 - 3.6V 59MHz
RCM4010 101-1112 15101011112 MODULO R4010 512KF 512KR 25I/O RABBIT 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10Base-T R4000 8 28 512K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 1x10bit PWM 1x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC 512K 0 a +70°C 4000 FLASH 3.0 - 3.6V 59MHz
RCM4100 101-1105 15101011105 MODULO R4000 512KF 512KR 29I/O RABBIT 6 UART 4 SPI 6 IrDA 2 SDLC/HDLC R4000 8 29 512K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 4x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder 8x12bit ADC RTC 512K + 512K -40 a +85°C 4000 FLASH 3.0 - 3.6V 59MHz
RCM2210 101-0488 15101010488 MODULO R2000 256KF 128KR 16I/O RABBIT 4 UART 2 SPI R2000 8 26 256K 5x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters RTC 128K -40 a +70ºC 2000 FLASH 4.75 - 5.25V 22MHz
RCM3700 101-1305 15101011305 MODULO R3000A 512KF 512KR 31I/O W/ MOUNT RABBIT 4 UART 3 SPI 4 IrDA 2 HDLC Ethernet 10Base-T R3000 8 1M 33 512K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC 512K -40 a +70ºC 3000 FLASH 4.75 - 5.25V 22MHz
RCM4300 101-1138 15101011138 MODULO R4000 2MSF 1MR 512KR (DATOS) 100B RABBIT 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10/100Base-T R4000 8 28 2M 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 4x10bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder 8x12bit ADC microSD™ Card RTC 512K + 1M -20 a +85°C 4000 FLASH 3.0 - 3.6V 59MHz
RCM3305 101-1067 15101011067 MODULO 512KF 1GR 49I/O 8MB SerialFlash RABBIT 2 SDLC/HDLC 3 SPI 5 IrDA 5 UART Ethernet 10/100Base-T R3000 8 8M 49 512K 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 2 Input Capture 2x8bit Quadrature Decoder 4x10bit PWM RTC 512K+512K -40 a +70ºC 3000 FLASH 3.15 - 3.45V 44MHz
RCM4050 101-1215 15101011215 MODULO R4050 1MBF 1MBR 25I/O RABBIT 5 UART 4 SPI 5 IrDA 1 SDLC/HDLC Ethernet 10Base-T R4000 8 32M 22 1M 10x8bit Timers/Counters 1x10bit Timers/Counters 1x16bit Timers/Counters 1x10bit PWM 1x16bit PWM 2 Input Capture 2x10bit Quadrature Decoder RTC 1M 0 a +70°C 4000 FLASH 3.0 - 3.6V 59MHz