limpiar selección

Nota: Puede ver los precios si se loguea en cika shop. Ingresar

imagen código serno descripción encapsulado marca Conectividad Core Core size (Bits) DESCRIPCION I/O Memoria de Programa Periféricos RAM (Bytes) Rango de Temperatura Recomendado Para Serie Tipo de Memoria de programa Tipo de Oscilador VCC Velocidad
STM32L073RZT6 0180320736 MCU ARM-M0+ Ultra-low-power 192KF 20KR 6KEE 51I/O ADC USART UART I2C SPI PWM LQFP64 ST/SGS 1 I2S 1 LPUART 1 USB 3 I2C 4 USART 6 SPI CORTEX M0+ 32 51 192Kx8 1 LCD 1x12bits ADC 2 Comparators 24 Capacitive Sensing Channels 2x12bits DAC 20K –40°C ~ +125°C General Purpose LCD Low Power STM32 FLASH External - Internal 1.8 - 3.6V 32MHz
HT32F52352LQFP64 018032F52352 MCU ARM-M0+ 128KF 16KR 51I/O LQFP64 HOLTEK 1 I2S 1 USB 2 I2C 2 SCI 2 SPI 2 UART 2 USART CORTEX M0+ 32 51 128Kx8 1 CRC 1 EBI 1 RTC 12x12bit ADC 14 PWM 2 BFTM 2 CMP 2 GPTM 2 MCTM 2 SCTM 16K General Purpose HT32F FLASH External - Internal 2.0 - 3.6V 48MHz
HT32F52342LQF48 018032F52342 MCU ARM-M0+ 64KF 8KR 51I/O LQFP48 HOLTEK 1 SCI 1 USB 2 I2C 2 SPI 2 UART 2 USART 2 I2S CORTEX M0+ 32 51 64Kx8 1 CRC 1 EBI 1 MCTM 1 RTC 12x12bit ADC 2 Analog Comparator 2 BFTM 2 GPTM 2 SCTM 1 PDMA 8K -40ºC ~ +85ºC General Purpose HT32F FLASH External - Internal 2.0 - 3.6V 48MHz
HT32F52331 LQFP48 018032F52331 MCU Holtek ARM-M0+ 128KF 16KR 38I/O HOLTEK 1 USART 1 USB 2 I2C 2 SPI 2 UART CORTEX M0+ 32 38 32Kx8 1 CRC 1 GPTM 1 MCTM 12x12bit ADC 2 BFTM 4 SCMT RTC 4K -40 a +85°C General Purpose HT32F FLASH External - Internal 2.0 - 3.6V 48MHz
HT32F52341 LQFP48 018032F52341 MCU Holtek ARM-M0+ 128KF 16KR 38I/O HOLTEK 1 USART 1 USB 2 I2C 2 SPI 2 UART CORTEX M0+ 32 38 64Kx8 1 GPTM 1 MCTM 12x12bit ADC 2 BFTM 4 SCMT RTC CRC 8K -40 a +85°C General Purpose HT32F FLASH External - Internal 2.0 - 3.6V 48MHz
HT32F12365 LQFP64(7) 018032F12365-3 MCU Holtek ARM-M3 256KF 64KR 38I/O HOLTEK 1 I2S 1 SDIO 1 USB 2 I2C 2 SCI 2 SPI 2 UART 2 USART CORTEX M3 32 47 256Kx8 1 AES 1 CRC 1 EBI 12 PDMA 16x12bit ADC 2 Analog Comparator 64K -40ºC ~ +85ºC General Purpose HT32F FLASH External - Internal 2.0 - 3.6V 96MHz
HT32F0006 48LQFP 018032F0006S MCU Holtek ARM-M0+ 128KF 16KR 52I/O HOLTEK 1 I2C 1 I2S 1 SPI 1 UART 1 USART 1 USB 1 QSPI CORTEX M0+ 32 40 16x12bit ADC 5x16bit Timers/Counters CRC PDMA RTC 2x32bit Timers/Counters 16K -40ºC ~ +85ºC General Purpose HT32F FLASH External - Internal 2.0 - 3.6V 48MHz